Kovács Gyula

erdész, gyümölc­snemesítő, 2011-​ben az Év Zalai Embere

10kovacsgyula

2010: Kifőztük szabadon az első pálinkát.
2011: Megkezdtük az ősi mag­yar gyümölcs­fa­jták megőrzését.
2012: Szabaddá vált a régi mag­yar gyümölcs­fa­jták sza­porítása, for­gal­mazása.
2013: A tündérk­ertek száma megha­l­adja az ötvenet, ezek­ben 1600 régi mag­yar gyümölcs­fa­jta próbálja túlélni a glob­al­iz­mus pusztítását.