Horváth István Sán­dor atya

római kato­likus plébános (Zalalövő)

07sandoratya

Vigh Lás­zló hívő keresztény ember, aki eddig is nagy­ban segítette a történelmi keresztény felekezetek működését, és támo­gatta a keresztény közösségeket a krisz­tusi értékek megőrzésében.”