Gódorné Nagy Marianna

270-​szeres váloga­tott kézi­l­ab­dázó, olimpiai bronzérmes (1976), világ­ba­jnoki ezüstérmes (1982), világ­ba­jnoki bronzérmes (1975, 1978), világválogatott

06godorne

A sport élet­ben tartása és támo­gatása nagyon fontos fela­dat, hiszen óriási szerepet ját­szik a megye, a megyeszékhely és vala­men­nyi zalai település életében. Számí­tunk Vigh Lás­zló sport­baráti hoz­záál­lására és segítségére!”