Dr. Gyimesi Endre

Zalaegerszeg pol­gármestere (19942010), Zalaegerszeg ország­gyűlési képviselője (20022014), Zalaegerszeg díszpolgára

02gyimesi

Vigh Lás­zló nyolc éve a képviselőtár­sam. Agilis, a választók­erületért keményen lob­bizó, orszá­gos kapc­so­la­tokkal ren­delkező poli­tikus­nak ismertem meg, így mivel nem indu­lok újra a választá­son, jó szívvel aján­lom utó­dom­nak és támogatom a megválasztását.”