lacikep2

Belváros-​rehabilitáció II. ütem — Virágudvar

A NYDOP-3.1.1/B1-13-k-20130005 számú Kom­plex belvárosi reha­bil­itá­ciós pro­gram Zalaegersze­gen című pályázati pro­jekt keretében a Vásárc­sarnok mel­letti területen vál­lalkozói fejlesztés keretében megtörténik a Virágud­var fejlesztése. A további pro­jek­tele­mek fejlesztése is hamarosan kezde­tét veszi a belvárosban.

KÖSZÖNÖM A 28.211 TÁMO­GATÓ ALÁÍRÁST!

Zala megye 1-​es számú, Zalaegerszeg központú választók­erületében az elmúlt 4 hét­ben 28.211 pol­gár állt ki aláírásá­val Orbán Vik­tor min­iszterel­nök úr és a FIDESZ-​KDNP további ország– és nemzetépítő kor­mányzása mellett.


KÖSZÖNÖM! KÖSZÖN­JÜK!
Április 6-​án szavazatunkkal is erősít­sük meg döntésünket!