lacikep2

Pol­gármes­teri fórum Csonkahegyháton

Csonka­h­e­gy­há­ton vet­tem részt térségi pol­gármes­teri fóru­mon, ahol tájékoz­tat­tam az érin­tett településvezetőket az elkövetkezendő időszak kihívá­sairól és lehetőségeiről.

4 csil­la­gos szál­loda épül Lentiben

3 mil­iárd forint összértékű, 94 szobás, 4 csil­la­gos szál­loda alap­kövét rakhat­tuk le teg­nap Len­tiben. Az ünnep­sé­gen részt vett Horváth Lás­zló, Lenti pol­gármestere, Csepreghy Nán­dor fejlesztéspoli­tikai kom­mu­niká­cióért felelős helyettes államtitkár, dr. Pál Attila a megy­e­gyűlés elnöke és Vigh Lás­zló par­la­menti képviselő.

2015 01 26

Felújí­tot­ták a Zalaiparker üzletét

Átadták a Zalaiparker felújí­tott üzlethe­ly­iségét a Berzsenyi utcában. Ezután tágasabb, kelleme­sebb tér­ben vár­ják a vásár­lókat. A mostani beruházás célja első­sor­ban a fűtés és a világítás korsz­erűsítése volt.

Átadták a Zalaiparker felújított üzletét

Bővebben…

Köszönet Csesztreg és térségének

Április 11-​én este, vac­sora keretében mond­tam köszönetet a csesztregi térség pol­gármestereinek a választá­sok lebony­olításában nyúj­tott segít­ségükért. Ma este pedig irány Lenti, ahol közel 500 segítőm­nek fejezhetem ki hálámat.